Kandoor.nl

Impact op sociaal of milieuvlak
Vandaag de dag, moeten mensen heel veel financiële beslissingen maken. Want wat is de juiste beslissing? Waar begin je? Het is de droom van Kandoor om deze stress weg te nemen. Dat doen we door financiële kennis voor iedereen toegankelijk te maken via Kandoor.nl. Op Kandoor.nl laat je een vraag achter, waarna door een slim algoritme diezelfde vraag in een besloten omgeving bij de juiste ‘gids’ belandt. Deze gidsen zijn financiële professionals die op vrijwillige basis een juiste richting geven. Veel van de gestelde pensioenvragen kan Kandoor inmiddels via een chatbot beantwoorden. Deze is getraind op basis van machine learning. We helpen mensen dus in de juiste richting enerzijds door het slimme van techniek anderzijds door het beste van wat mensen (onze gidsen) bieden (de menselijke economie).

Ambitie en uitdagingen
Wij hebben de ambitie om hét gezaghebbende financiële platform van Nederland te worden. Door samenwerkingsverbanden aan te gaan met diverse partners kunnen we sneller een breed publiek bereiken. Onze focus lag in 2017 erg op het groeien als platform en het verbeteren van onze techniek. We zijn heel trots op wat we hebben bereikt (1 miljoen bezoeken, 160 gidsen, chatbot) en zetten nu in op het helpen van nog meer mensen! We hebben de ambitie om in 2018 250.000 mensen op weg te helpen door middel van onze gidsen, chatbot en content.

Bereikt
We ontdekten dat er veel financiële vrijwilligers zijn die klaar staan om anderen te helpen. Deze financiële professionals noemen we gidsen en komen veelal uit de sector zelf. En ze werken bij banken, verzekeraars, pensioenfondsen, etc. Tot nu toe hebben 160 gidsen, ondersteund door machine learning meer dan 25.000 mensen op weg geholpen. In 2017 bezochten meer dan 1 miljoen mensen Kandoor.nl.